In gesprek met … Margreet de Broekert

Interview met mijzelf voor de Bussumse Krant

De Bussumse krant vroeg mij een bijdrage te leveren aan hun vaste rubriek ONDER ONS.
Het lijkt een interview, maar ik heb het zelf moeten schrijven. Toch leuk dat ze mij vroegen.

BUSSUMSE KRANT, WOENSDAG 26-1-2011

OnderOns
Margreet de Broekert, 56 jaar.
Heeft haar eigen tekstbureau en werkt als webredacteur

Je bent actief op een blog. Waar schrijf je zo al over?
Regelmatig besteed ik aandacht aan Roma en Sinti, omdat zij meer positieve aandacht verdienen. Verder over zeer uiteenlopende onderwerpen, al naar gelang me iets raakt.

En wat probeer je precies te bereiken bij de gemeente als het gaat om de millenniumdoelen?
Als secretaris van een stichting die zich inzet voor weeskinderen in India zou ik de burgers van ons dorp graag wat meer bekend maken met deze ‘doelen’. En laten zien hoe Bussumse Goede Doelen Stichtingen daar invulling aan geven.

Wat is het mooiste plekje van Bussum? Mooiste herinneringen aan?
Het Naardermeer, ook een beetje Bussum, toch? En dan vooral in de winter als er ijs ligt. Er is in Nederland geen mooiere plek om te schaatsen dan daar.

Als ik burgemeester van Bussum was dan…?
Zou ik zorgen dat Marianne Philips meer bekendheid kreeg. De eerste vrouw die in 1919 in Nederland tot gemeenteraadslid werd gekozen. Zij heeft veel betekend voor het onderwijs, de bibliotheek en de armen in Bussum. Later is ze een bekend schrijfster geworden. Maar ten onrechte in de vergetelheid geraakt. Ze wordt zelfs niet genoemd in het net verschenen boek ‘Het Spiegel’ van Paul Schneiders!

Waar bent u het meest trots op.
Zonder enige twijfel op onze beide dochters.

Waar heeft u spijt van?
Misschien dat ik niet eerder met accordeonspelen begonnen ben. De accordeon is een zeer veelzijdig, prachtig instrument, dat beslist wordt ondergewaardeerd. Maar niet door mij.

Wat wilde u worden toen u klein was?
Heel vroeger een indiaan en later dierenarts.

Waar kunt u wakker voor gemaakt worden?
Een Indiase maaltijd van de Taj Mahal, het lekkerste restaurant van Bussum.

Wie is uw grote voorbeeld, held en waarom?
Nelson Mandela en Mahatma Gandhi. Als we allemaal een beetje meer naastenliefde zouden hebben, dan zou er niet zoveel ellende in de wereld zijn.

Tekst: Jessica de Jong (Margreet de Broekert dus)

Bussumse Krant 26 januari 2011