Woonwagenbewoners, Sinti en Roma

 


Woonwagenkampen, ‘zigeuners’, ze blijven vooral negatief in het nieuws komen.
Vandaag werd in Rhenen in een woonwagenkamp een wietplantage ontdekt.
Begin dit jaar vergeleek een vriend van de Hongaarse president Orban ‘zigeuners met beesten die uitgeroeid moeten worden’.
Frans Bauer sloeg met zijn tv-serie ‘Bauer’s Zigeunernacht’ de plank volkomen mis.
Zoveel vooroordelen, zoveel onbegrip. In mijn eerdere blogs is veel informatie te vinden over dit ‘onderwerp’, met name over de Sinti-cultuur en de Pojamos (vergeten Holocaust).

Deze zomer stuurde ik onderstaande brief, bij uitzondering naar zowel de Volkskrant als naar NRC Handelsblad. Tot mijn grote verrassing plaatsten beide dagbladen mijn bijdrage. Bij de Volkskrant werd mijn inzending zelfs ‘Brief van de dag’. Of het helpt? Ik hoop het.

‘De media storten zich weer massaal op woonwagenbewoners. Ditmaal naar aanleiding van de dreigbrief die de inwoners van het kamp in Waalre ontvingen. (Ten Eerste, 28 juli). In zekere zin zijn kranten, radio en tv mede schuldig aan deze bedreigingen. Sinti, Roma, woonwagenbewoners, ze komen nagenoeg alleen in negatieve zin in het nieuws. Wietplantages, uitzettingen van Roma in Frankrijk, de onverdraagzaamheid jegens Roma in Oost Europa, in Noorwegen (waar niet) en nu weer de verdachtmakingen rond de brand in het gemeentehuis in Waalre.
Naar positief nieuws over woonwagenbewoners, veelal Roma en Sinti (de eerste Sinti wonen hier al sinds 1420), is het zoeken als naar een speld in een hooiberg. Maar het is er wel. Neem bijvoorbeeld de jaarlijkse Sinti-bedevaart in Roermond, die afgelopen juli voor de tweeëndertigste keer is gehouden. Iedereen is daarbij van harte welkom. Twee jaar geleden nam ik, als enige ‘burger’, deze uitnodiging aan en was drie dagen te gast. Een indrukwekkende, leerzame ervaring.
Maar geen krant, behalve de regionale, die jaar in jaar uit ook maar één woord aan deze bedevaart wijdt. Noch aan de groep vrouwen binnen de Sinti-gemeenschap die zich niet alleen inspant om hun kinderen goed onderwijs te laten volgen, maar bovendien op scholen voorlichting geeft over hun woon- en leefgemeenschap. Onbekend maakt onbemind. En dan ligt het zondebok-effect op de loer.
Dus, dames en heren journalisten, misschien dit onderwerp wat vaker van een andere kant belichten?’