VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De tekst van mijn ingezonden brief, vandaag in de Volkskrant geplaatst, spreekt voor zich. 
Al is het nog erger dan ik dacht: inmiddels hebben 126 landen in de wereld dit VN-verdrag geratificeerd, waaronder 21, dus bijna alle, Europese landen!

In mijn blog ‘Aaibaarheidsfactor10’ had ik het hier al even over.
Broeder Tuck spijkerde in Arnhem tijdens het Kwartiermakersfestival de artikelen van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (in braille) aan één van de palen van het podium, en hield vervolgens een hagenpreek.
En ook het feit dat mensen van ‘Terug naar de bossen’ tijdens Horeca Actie Venlo van afgelopen 5 juni blauwhelmen droegen, was een vingerwijzing naar dit nog altijd niet door Nederland geratificeerde VN-verdrag. 
Het filmpje van deze actie is echt de moeite van het bekijken waar: http://youtu.be/CTuN-KX2NzU 
(Ik ben zelf al enige weken ‘minder valide’. Pas dan valt op hoeveel obstakels je moet overwinnen. Om maar wat te noemen: de meeste plé’s in horecagelegenheden bevinden zich in onderaardse ruimtes, die slecht per steile trap bereikbaar zijn. En ook wat het openbaar vervoer betreft, is het hier en daar naadje. Neem bijvoorbeeld station Bussum Zuid…)

Dank overigens weer aan de Volkskrant dat deze aandacht wilde besteden aan dit, voor de doelgroep zo belangrijke, onderwerp. En nu maar hopen dat dit kabinet eindelijk eens de daad bij het woord gaat voegen!