Walk of Shame

‘Terug naar de bossen’ (TNDB) heeft de afgelopen weken weer niet stilgezeten. Zuster Margaretha dus ook niet, al is haar aandeel niet te vergelijken met de die-hards zoals Jan Troost, Charlie Loos, Broeder Tuck en nog een aantal TNDB-ers.
Allereerst mijn verslag van de ‘Walk of Shame’. (En daarmee bedoel ik dus niet de net uitgekomen gelijknamige film!)
‘Het sterretje van Wilders’ zat hier nog in de vlag …    

Walk of Shame, Brussel 5 mei 2014

Ongeveer 70* mensen uit België en Nederland vroegen Europa op 5 mei jl. met de ‘Walk of Shame’ te Brussel om de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg een halt toe te roepen.Op 5 mei wordt in Nederland de bevrijding van de Duitse bezetting gevierd. Dit jaar is 5 mei ook uitgeroepen tot eerste ‘Europese Dag voor Onafhankelijk Leven‘. Initiatiefnemers van de oprichting van TNDB hebben zich in de jaren ’60 en ’70 uit de (veelal in de bossen gesitueerde) instellingen weten te ‘bevrijden’. Ze hebben hard gevochten om aan het regiem van de goedwillende nonnen te ontsnappen en een leven kunnen te leiden zoals ieder ander, zij het met zekere beperkingen. Maar het tij lijkt zich te keren. Met een ‘terug naar de bossen’ als schrikbarend toekomstbeeld. 

In Brussel, maar ook in zestien andere Europese landen, ging men op 5 mei de straat op. De betrokken organisaties wezen met deze uiting Europa op zijn plicht om de lidstaten niet alleen een socio-economisch, maar ook een sociaal beleid op te leggen. Het huidige beleid drijft gehandicapten de instellingen en de armoede (weer) in.

 
Het Belgische media, waaronder het acht uur-journaal, besteedde aandacht aan deze ‘Walk of Shame’. Nederland zweeg in alle talen. Zelfs de aanstaande Europese Parlementsverkiezingen waren blijkbaar onvoldoende aanleiding. Zelf had ik mijn contacten bij de Volkskrant getipt, en stuurde ik een ingezonden brief. Mijn brieven worden bijna altijd geplaatst, opvallend genoeg tot nu toe echter niet als het over dit onderwerp gaat.
Ook de Nederlandse politiek liet het afweten. TNDB had diverse kandidaten voor het Europees Parlement uitgenodigd om mee te lopen. Alleen de SP gaf hieraan gehoor.

VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap

Het ‘VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap’ (2006) garandeert, op papier, steun aan mensen met een beperking. Het wordt hoogtijd dat daar nu actie op wordt ondernomen.

Dit VN-verdrag is inmiddels door 158 landen getekend, en door 143 geratificeerd. Nederland behoort tot de vijftien landen die dit verdrag, ondanks herhaalde beloftes, tot op heden nog altijd niet heeft geratificeerd. Shame on you!

Dit feit was aanleiding voor TNDB om op 9 mei jl. samen met het Liliane Fonds op de Supportbeurs handtekeningen te verzamelen. In de (ijdele?) hoop met deze petitie de Nederlandse regering aan te zetten tot ratificering van dit VN-verdrag.

Zie daarvoor mijn volgend blog.

Klik hier als je het film-verslag van 5 mei van Zuster Margaretha wilt bekijken.* Omdat op de ring van Antwerpen die maandagmorgen drie vrachtwagens in brand waren gevlogen, strandden een aantal potentiële marslopers. Zij stonden gemiddeld zo’n vijf uur in de hitte in de file…