Op proefverlof of op vakantie?!

Hoe om te gaan met een bijstandstrekker

Gisteren ontving ik een schrijven van de gemeente Bussum. Het antwoord op mijn verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om op vakantie te mogen. Jawel: mogen.
Ze gingen akkoord op voorwaarde dat… ik mij direct de dag nadat ik weer terug op honk was zou melden. Zo niet, dan zwaaide er wat.
‘Cest le ton qui fait la musique’.

Mijn alternatieve tekst

Ik besloot de dame in kwestie een vriendelijker alternatief aan. En bovendien was in het geheel niet duidelijk wáár ik mij dan moest melden.


Bussum, 20 november 2014

Geachte mevrouw  …….,

In antwoord op uw schrijven van 18 november jl. (kenmerk 13842 / 304694) wil ik u vragen waar en hoe laat ik mij op 9 februari 2015 bij u moet melden.
Ik neem aan dat u mij persoonlijk wilt zien om te kunnen bevestigen dat ik mij tegen die tijd niet meer in het buitenland bevind.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u te laten weten dat de toon van de brief mij onaangenaam heeft getroffen. Ik ben, sinds ik IOAW ontvang, al eerder op vakantie geweest, maar heb (gelukkig) niet eerder zo’n schrijven gehad.
Afgelopen september ben ik 60 jaar geworden, niet de meest ideale leeftijd om heden ten dage weer een baan te vinden (al doe ik daar nog steeds erg mijn best voor). Desondanks heb ik mijn gevoel voor eigenwaarde weten te behouden. Ik voel mij echter in uw brief met mijn zestig levensjaren weggezet als een schoolmeisje.

De procedure rond ‘Melding van vakantie’ is onlangs dus aangescherpt, waarvoor alle begrip. De brief van 18 november zal daar ongetwijfeld een uitvloeisel van zijn. Maar ik vraag me oprecht af waarom die zo negatief gesteld is. Met eenzelfde moeite draait men dit om naar een positievere houding.

Uw tekst:

‘Ik ga hiermee akkoord als u zich houdt aan de hierboven aangegeven periode en zich uiterlijk weer op 9 februari 2015 bij mij meldt.’

Een alternatief:

‘Hierbij verleen ik u mijn toestemming. Met dien verstande dat ik u verzoek zich uiterlijk op 9 februari 2015 om … uur bij mij op het Gemeentehuis te melden.

Uw tekst:

‘Als u hieraan niet voldoet kan dat leiden tot vermindering of zelfs opschorten van uw uitkering.’

Een alternatief:

‘Mocht u niet aan mijn verzoek voldoen, dan zult u begrijpen dat dit consequenties kan hebben voor (de hoogte van) uw uitkering.

Ik wens u een prettige vakantie toe.’

‘C’est le ton qui fait la musique’, en uw ‘ton’ komt op mij dreigend en weinig respectvol over. Alsof ik op proefverlof ga, in plaats van op (een in mijn ogen welverdiende) vakantie.

Met vriendelijke groet

E.M. de Broekert