Fransche Kamp 85 jaar, seizoenscamping sinds 1932

De geschiedenis van een bijzondere seizoenscamping

Op verzoek van de eindredacteur van Spiegelschrift schreef ik in 2018 een artikel over ‘De Fransche Kamp’. Spiegelschrift is de ‘buurtglossy’ van de villawijk Het Spiegel in Bussum. Sinds kort ben ik tot de redactie van dit leuke blad toegetreden. Elke nummer heeft een thema. Voor dit voorjaar was dat ‘Groen’: Hoe groen is mijn Spiegel… en hoe groen zijn de bewoners.
Ik nam de opdracht met beide handen aan en bezocht drie opeenvolgende weekenden het mooie natuurgebied ‘De Fransche Kamp’, dat van 1 april tot 1 oktober een seizoenkampeerterrein is. En dat al vanaf 1932!

Driehonderd onderkomens

Ruim 300 caravans, tenten, tenthuisjes en pipowagens worden jaarlijks op 1 april van de winterstalling naar het terrein aan de Fransche Kampweg versleept.
Op de Open Dag die op 11 maart jl. werd gehouden voor belangstellenden/aspirant-kampeerder, was ook ik uitgenodigd. Ik mocht mee lunchen met de vrijwilligers, die die dag hun handen fiks uit de mouwen staken. En ik sprak diverse mensen.
Op die dag was er nog geen kampeerder te bekennen, het feest begint dus pas de eerste dag van april. Dus toog ik 1 april weer richting Fransche Kamp om wat foto’s te maken.
Het regende die ochtend, en de meeste behuizingen waren nog niet op hun plek gezet. Dus het weekend daarna, de zon scheen volop, nog maar eens langs gegaan.

Leuk om alvast te vermelden dat de Open Monumentencommissie van de Historische Kring Bussum (waar ik ook deel van uitmaak) samen met de Fransche Kamp activiteiten gaat organiseren rond het Open Monumentendag-thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’.

Kamperen in het groen

Zie hieronder het artikel.