Juncker Rijwielfabriek

Brinklaan 166-168, Apeldoorn

Boekuitgave ‘DE OUDE BRINKLAAN APELDOORN’

Afgelopen zaterdag 14 januari 2023 werd door de Vereniging Oud Apeldoorn het eerste exemplaar van het boek ‘De oude Brinklaan >Apeldoorn’ overhandigd aan burgemeester Ton Heerts.


Halverwege de 20ste eeuw was de Apeldoornse Brinklaan een statige laan met aan weerszijden bomen. Villa’s, eenvoudige huizen en een enkele boerderij stonden gebroederlijk naast elkaar tussen bedrijven en winkels. Een geheel ander aanzien dan nu.

In deze rijk geïllustreerde uitgave (156 pagina’s) worden verleden en heden van de Brinklaan beschreven. Mij was gevraagd een hoofdstukje aan te leveren over de Juncker Rijwielfabriek, destijds gevestigd aan de Brinklaan 166-168 (nu de Waterloseweg geheten).
Mijn overgrootvader Johann Michael Juncker (Jan Juncker sr.) was de oprichter van deze fietsenfabriek. Juncker-fietsen behoorde tot een van de meest gerenommeerde merken van Nederland.  

Jan Juncker sr. met zijn tweede vrouw en zijn vijf kinderen

Hieronder is mijn bijdrage aan dit boek te vinden. Elders op deze website zijn nog twee artikelen te vinden over de rijke familiegeschiedenis van de Junckers:
‘De Junckers, mijn voorouders’
‘Dirk Friedrich Juncker’

Boek De Oude Brinklaan, Apeldoorn, pag. 100
Boek De Oude Brinklaan , Apeldoorn, pag. 101
Boek De Oude Brinklaan, pagina 102
Boek De Oude Brinklaan, Apeldoorn, pag. 103