Majella Ziekenhuis, nu Majellapark

Een katholiek ziekenhuis in Het Spiegel

Voor het themanummer winter 2019 ‘Gezond in Het Spiegel‘, tijdschrift Spiegelschrift’ was ik gevraagd om twee artikelen aan te leveren. Eén over dokter Hirschel-Kerényi, de eerste vrouwelijke huisarts in Bussum die op de Koedijklaan in Bussum woonde en daar haar praktijk had. En één over de gezondheidszorg in het Gooi, in het bijzonder het streekziekenhuis De Majella dat zich midden in het Spiegel bevond.

Drie streekziekenhuizen in Gooi-Noord

Het is nu niet meer denkbaar, maar eind vorige eeuw waren er maar liefst drie streekziekenhuizen in Gooi-Noord. Het katholieke Majella Ziekenhuis midden in de Bussumse wijk Het Spiegel (vanaf 1916), het eveneens katholieke ziekenhuis R.K. Ziekenverpleging St. Jan (vanaf 1923) en het protestante Diakonessenhuis (vanaf 1930 in Bussum, in 1940 verhuisd naar Naarden.)

Fusies

In 1990 gingen deze ziekenhuizen op in ziekenhuis Gooi-Noord. In de volksmond ook wel Gooi-Moord genoemd, er ging wel eens iets heel erg verkeerd… In 2006 fuseerden ziekenhuis Gooi-Noord en Ziekenhuis Hilversum in wat nu stichitng Tergooi heet.
In onderstaand artikel meer over de drie streekziekenhuizen van destijds. In mijn artikel in het tijdschrift ‘Tussen Vecht en Eem’ een veel uitgebreider artikel over ‘De Majella’.

Spiegelschrift nummer 22, winter 2019/2020 pag. 22
Spiegelschrift nummer 22, winter 2019/2020 pag. 23
Spiegelschrift nummer 22, winter 2019/2020, pag. 25