Internationale Vrouwendag 2023

Op 8 maart 2023 hield ik ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag een lezing over Bijzondere Bussumse Vrouwen. Zeven vrouwen die elk op eigen wijze een bijdrage hebben geleverd aan de emancipatie van de vrouw.

Lees meer

Majellatorentje in Bussum

Afgelopen september 2022 verscheen het themanummer ‘Plaatsen van herinnering‘, een uitgave van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE). De redactie had mij gevraagd iets te schrijven over het Majellatorentje, het enige overblijfsel dat nog herinnert aan streekziekenhuis De Majella dat…

Lees meer

Henriëtte Henriquez Pimentel (1876 – 1943)

Over het leven van Henriëtte Pimentel, de directrice van ‘de crèche’ en verzetsvrouw. Haar trouw aan de aan haar zorg toevertrouwde kinderen moest zij met de dood bekopen. Mede door haar toedoen werden naar schatting 600 joodse kinderen uit handen van de Duitse bezetter gered.

Lees meer

Gooise wasserijen

‘Het Gooi? Daar stuurt men toch alleen zijn was heen?’ Jaren geleden raakte ik bij toeval in een Bussums restaurant in gesprek met mevrouw Van der Erven-Van Amsen. Zij bleek de dochter te zijn van de directeur van toenmalige Gooische Stoomwasscherij. Die wasserij bevond zich op de grens van Naarden en Bussum, ter…

Lees meer

Annie Otten-Wolff (Antwerpen 1907 – Bergen Belsen 1945)

Het bijzondere, dramatische leven van Annie Otten-Wolff. Haar ouders waren Duitse joden, die vanaf 1914 in Bussum woonden. Annie trouwde met de niet joodse Daniël Otten. Vlak voor de geboorte van hun eerste kind, zoon Daniël, in 1938 verongelukte haar man. In juli 1944 werd Annie opgepakt en naar Westerbork

Lees meer

G.E.M.M.A. in oorlogstijd

Over het lot van een Amsterdams vrouwendispuut, mede opgericht door Hannie Schaft. Vijf van de elf Gemmezen overleefden de Tweede Wereldoorlog niet. Mijn oproep via Facebook en LinkedIn aan mensen die misschien meer zouden weten over de studente en verzetsheldin Elise Dammers leidde er toe dat ik op de valreep, drie dagen voor de sluiting van…

Lees meer

Elise Dammers, verzetsstrijder

Het tragische verhaal over een dappere studente. De eindredacteur van de Bussumse buurtglossy Spiegelschrift vroeg mij over Elise Dammers te schrijven voor het mei-nummer 2022. Vaag had ik ooit haar naam gehoord. Maar wat een bijzonder en triest verhaal schuilt daarachter. Dat Elise dispuutsgenoot van het…

Lees meer

Dirk Friedrich Juncker

Eerbetoon aan Dirk Friedrich (Dick) Juncker gestorven op 8 maart 1945 in Pakan Baroe, Indonesië. Op 4 mei 2021 schreef ik een eerbetoon aan mijn oudoom Dick Juncker. Op 15 augustus 2022 heb ik dat aangevuld met nieuwe informatie. Dick was een van de twee broers van mijn oma Ella Pestman Koning- Juncker. Hij…

Lees meer

Educatief 4 VWO-project Tweede Wereldoorlog

Voor de derde keer verleende ik, namens de Historische Kring Bussum, medewerking aan het prachtige educatieve project ‘Verhalen achter de voordeur’ op het Goois Lyceum in Bussum. Dit project is een initiatief van maatschappijlerares Marian van den Berge en is bestemd voor 4 VWO-leerlingen. Aan de orde komen mensen die een…

Lees meer

4 mei-herdenking 2019

Het Oranjecomité Naarden Stichting Nationale Gedenkdagen vroeg mij begin maart 2019 of ik op de 4 mei-herdenking in de Grote Kerk Naarden zes minuten (stipt!) namens de Historische Kring Bussum zou willen spreken. Wel weer een nieuwe uitdaging, maar die ging ik maar aan. Het veroorzaakte in de aanloop van 4 mei bij mij wel…

Lees meer