NK Tegelwippen 2023

Aan het NK Tegelwippen doen inmiddels 173 gemeenten in Nederland gehouden. Het betreft een ludieke actie om aandacht te vragen voor vergroening en verduurzaming . Kortweg gezegd komt het neer op: tegels eruit, groen erin!
Na maanden met de Tweede Wereldoorlog bezig geweest te zijn heb ik mij nu opgeworpen als pleitbezorger c.q. ambassadeur van deze actie.

Lees meer

Gooise wasserijen

‘Het Gooi? Daar stuurt men toch alleen zijn was heen?’ Jaren geleden raakte ik bij toeval in een Bussums restaurant in gesprek met mevrouw Van der Erven-Van Amsen. Zij bleek de dochter te zijn van de directeur van toenmalige Gooische Stoomwasscherij. Die wasserij bevond zich op de grens van Naarden en Bussum, ter…

Lees meer

Lintjesregen 2021

Het zal je maar gebeuren… met trompetgeschal aan je voordeur verrast worden met een Koninklijke Onderscheiding ter ere van de jaarlijkse lintjesregen. Op 26 april jl. werden negen inwoners van Gooise Meren en een inwoner van Huizen Koninklijk onderscheiden door burgemeester Han ter Heegde. Ik hoorde bij een van hun…

Lees meer

Stichting Vrienden van de Zandzee en Stichting Vier het leven

Voor het decembernummer 2017 van de buurtglossy Spiegelschrift had ik gesprekken met vrijwilligers van twee bijzondere initiatieven: mensen van de ‘Stichting Vrienden van de Zandzee’ en van ‘Vier het leven’. Bevlogen mensen die zich inzetten om het voor oudere mensen ‘wat gezelliger’ te maken. Wat zouden wij in Nederland moeten zonder de inzet van…

Lees meer

Azielzoekerscentrum Almere

Op zaterdag 23 september 2017 organiseerde het COA, Vluchtelingenwerk Nederland en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een ‘Open AZC-dag’. Omdat AZC Crailo inmiddels is gesloten, besloot ik naar AZC Almere te gaan. Bijna twee jaar geleden, vlak voor Kerst, is bij ons in de straat een Oegandese familie komen…

Lees meer

NLdoet; Voor Elkaar!

Voor Elkaar! Zo’n uitdrukking is voor meerdere uitleg vatbaar. Ik bedoel er dit mee:De afgelopen weken heb ik mee gewerkt aan de totstandkoming van de eerste Vrijwilligerskrant van de Gemeente Gooise Meren (Bussum, Naarden en Muiden).‘Voor Elkaar’ heet deze krant, van en voor vrijwilligers. En dus ook gemaakt door vrijwilligers, waaronder ondertekende. Dit huis-aan-huisblad bevat informatie over…

Lees meer

VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (deel 2)

Vervolg Tweede Kamer debat ‘VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap’ d.d. 14 januari 2016. Het amendement dat PvdA Kamerlid Otwin van Dijk, dat op 10 december 2015 voor het eerst werd behandeld, is in één zin samen te vatten: Toegankelijkheid moet de norm worden. Ofwel: Ontoegankelijkheid moet een uitzondering…

Lees meer

VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (deel 1)

Vervolg Tweede Kamer debat ‘VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap’ d.d. 14 januari 2016. Om te beginnen een sfeertekening van die dag. Daarna volgt een kort inhoudelijk verslag. Het uitgebreidere verslag vindt u in mijn volgende blog. Hoezo toegankelijk openbaar vervoer?! Mijn vriendin Gerda Polman en ik hadden er, i.v.m.…

Lees meer

In het hol van de leeuw

Heel gehandicapt Nederland wachtte afgelopen donderdag in grote spanning af of het debat omtrent het ‘VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap (IVRPH)’ nog dit jaar zou worden geratificeerd. Na bijna 10 jaar. Als waardig kerstcadeau. mijn grote vriend… Maar ja hoor, het werd uitgesteld. Staatssecretaris Martin van Rijn heeft…

Lees meer

Zuster Margaretha’s najaarscampagnes (deel 2)

Na een geslaagde, vermoeiende en hilarische 50Plus Beursdag op 18 september 2015 togen zuster Margaretha en broeder Theo twee dagen later naar de bossen rond Fort Uitermeer in Weesp. Om muzikale medewerking te verlenen aan de ZzinN Memory Lane 2015. In één van de plofhuisjes van het Fort verzamelden zich die dag wandelaars voor deze benefietwandeling van 16 km rondom het Naardermeer…

Lees meer