Majellatorentje in Bussum

Afgelopen september 2022 verscheen het themanummer ‘Plaatsen van herinnering‘, een uitgave van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE). De redactie had mij gevraagd iets te schrijven over het Majellatorentje, het enige overblijfsel dat nog herinnert aan streekziekenhuis De Majella dat…

Lees meer

Henriëtte Henriquez Pimentel (1876 – 1943)

Over het leven van Henriëtte Pimentel, de directrice van ‘de crèche’ en verzetsvrouw. Haar trouw aan de aan haar zorg toevertrouwde kinderen moest zij met de dood bekopen. Mede door haar toedoen werden naar schatting 600 joodse kinderen uit handen van de Duitse bezetter gered.

Lees meer

Algemeen vrouwenkiesrecht in Nederland

Bussum had in 1919 de primeur, met voor het eerst drie vrouwen in de gemeenteraad. Voor het tijdschrift Tussen Vecht en Eem, juni nummer 2022, schreef ik een artikel over honderd jaar vrouwenkiesrecht in Nederland. (Ook opgenomen in het archief van het ATRIA.) Daarin ook uitgebreid aandacht voor vrouwen die zich in Bussum sterk maakten voor het realiseren van vrouwenkiesrecht. Met grote…

Lees meer