Voorwaarden en copyright

Op alle door mij geschreven teksten op de website Margreet de Broekert berust copyright.

Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enigerlei andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Margreet de Broekert.