Goede Voorbeelden

Mijn allergrootste voorbeelden zijn al van jongs af aan: Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Martin Luther King.
En gek genoeg misschien hoort Majoor Bosshart daar toch ook bij. (Waarom? klik dan hier) (Bijzonder overigens, al die ‘m-en’. En dan heet ik zelf ook nog Margreet.)

Maar veel dichter bij huis zijn ze ook te vinden.Weliswaar van een ander formaat en in een ander opzicht.
Eind 2012, begin 2013 vroeg het (voormalig) Platform Verstandelijk Gehandicapten mij of ik een aantal jong volwassenen wilde interviewen. Stuk voor stuk goede voorbeelden van hoe (jonge) mensen met een handicap hun leven vormgeven en invullen. De interviews met Joline, Sara, Harrie, Jarno e.a. hebben zonder overdrijven mijn leven verrijkt. Dat laatste geldt overigens ook voor mensen als Jan, Jeroen, Gerda, Theo, Harry en Charlie van Terug naar de bossen (zie eerdere blogs).

De gemeenten in Nederland krijgen vanaf nu van alles op hun bordje. Een uitgebreid menu waar ze veelal geen kaas van gegeten hebben. Goedwillende ambtenaren zullen als gevolg van excessen, die helaas smeuïg en breed worden uitgemeten in de pers, een vertekend beeld hebben gekregen van wat mensen met een beperking (lichamelijk en/of geestelijk) ‘uitspoken’. Hoe ze leven, werken, wonen, invulling geven aan hun PGB en dergelijke.

Om de doorsnee Nederlandse gemeente-ambtenaar daar inzicht in te geven zou een boekje met ‘Goede Voorbeelden’ worden samengesteld en verspreid. In dat kader werd mij dus gevraagd de interviews af te nemen. Uiteindelijk bleek er helaas geen geld te zijn voor een dergelijke uitgave. Ook de website die hieraan gewijd zou worden, sneuvelde om financiële redenen.

Begin dit jaar zijn Platform Verstandelijk Gehandicapten en de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad gefuseerd. Om de krachten bundelen en kosten besparen. Geen gek idee, er was de nodige overlap. De nieuwe koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte heet ‘Ieder(in)‘. Ongeveer 250 organisaties zijn hierbij aangesloten. ‘Ieder(in)’ is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ze behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Op haar nieuwe website (die nog niet helemaal af is) zijn een aantal Goede Voorbeelden gelukkig al te vinden. Ik nodig mijn lezers van harte uit die te lezen: https://iederin.nl/goede-voorbeelden/

Goed opgeleide lichamelijk gehandicapten dreigen nu ook buiten de boot te vallen.
Om maar niet te spreken over de ouderen onder hen (‘Verder is alles goed‘).

Onder het mom van de zogenaamd sympathieke Participatiewet dreigen allerlei (financiële) regelingen voor een grote groep mensen met een beperking te verdwijnen.
Met zonder meer desastreuze en niet te overziene gevolgen. Geregeld spreek ik mensen uit deze ‘doelgroep’. Als Zuster Margaretha, maar vooral dus als mijzelf.
Ik weet niet hoe het tij te keren. Behalve dat ik, onder andere met deze oproep, mensen vraag zich werkelijk solidair te verklaren met de ‘minder bedeelden’ onder ons. Op wat voor manier dan ook. Niet ‘Ieder voor zich, God voor ons allen’, maar andersom. Ook ik heb een droom…
Voor tips weet je me te vinden. Dat het uiteindelijk iedereen kan overkomen, is een open deur, maar bovendien oh zo waar.