Zorg om de zorg


‘Terug naar de bossen’ organiseerde op 24 februari jl. in Amstelveen een politiek debat met gemeentelijke politici, zorgbehoevenden en zorgaanbieders over het verhuizen van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten en de gevolgen van de op handen zijnde Participatiewet. 
(Klik hier voor het filmpje van deze avond, dat Zuster Margaretha maakte en monteerde.)
 
Gaat dat allemaal wel goed komen? Is de gemeente Amstelveen er klaar voor?!
En h
oe denken de verschillende politieke partijen de nieuwe wetgeving rond participatie en zorg in Amstelveen uit te voeren?

Debatleider Jan Troost, mede-organisator Gerda Polman, Broeder Tuck en Zuster

Margaretha genoten voorafgaande aan het debat samen van een gezegend maaltje door de Zuster bereid. Om 19 uur was het inpakken en wegwezen, op naar De Meent. ’s Middags hadden Jan, Gerda, Broeder Tuck en Det alle voorbereidingen al getroffen.

de jury (foto Conny Kooyman)

Vanaf 19.15 uur begon de zaal vol te lopen: mensen met en zonder handicap, met als grote gemene deler zorgen om de zorg. Alle politieke partijen in Amstelveen waren aanwezig, op het CDA na. (En dat terwijl de Amstelveens wethouder van het CDA zelf een gehandicapt kind heeft…) De PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, de SP, de VVD, B
BA (Burger Belangen Amstelveen) en OCA (Ouderen Combinatie Amstelveen), met of zonder banner, namen vooraan de zaal plaats.

Onder de geweldige leiding van Jan werd vanaf het begin van de avond al levendig en soms heftig gediscussieerd. Met name tussen de politici en het publiek. Onderling leken de partijen het in grote lijnen met elkaar eens te zijn. Mooie woorden over ‘terug naar de mensen waar het om gaat’, handen weer aan het bed’, ‘weg met de loketcultuur en de bureaucratie’. Nu nog zien wat ze ervan waar gaan maken na 19 maart 2014.

Aan het einde van de avond werd de Gouden Eekhoorn, een prachtig kunstwerk door

Jan Troost zelfgemaakt, uitgereikt aan degene die de meest waardevolle bijdrage aan het debat had geleverd. De jury, bestaande uit Gerda, de Broeder en de Zuster, viel als een blok voor de wijkverpleegkundige die opriep om de mensen nu eens niet steeds in stukjes te hakken, maar de gehele mens in ogenschouw te nemen. “Dán wordt er iemand gestuurd voor de vloer, dán voor iemands mond, dán voor iemands kont” waren woorden, die recht uit zijn hart kwamen.
Uit handen van Zuster Margaretha ontving hij de welverdiende Gouden Eekhoorn. 

de beslissing is gevallen! (foto Conny Kooyman)
helemaal verdiend, meneer (foto Conny Kooyman)

RTV Amstelveen was de hele avond aanwezig en maakte een mooie compilatie. De verkiezingsbeloftes zijn daarmee vastgelegd, daar is geen ontkomen meer aan.
Zie http://www.youtube.com/watch?v=DAEFDh7wYk0&feature=youtu.be 
Maar woorden zijn nog geen daden, zeker niet in de politiek!

Jan sloot het debat af met een dringende oproep toch vooral wél te gaan stemmen.
Mijn oma zaliger, die de tijd nog mee gemaakt had dat vrouwen niet mochten stemmen, heeft het er bij mij ingewreven (en ik op mijn beurt mijn kinderen): ‘Hoezo stem
recht? Stemplichtzul je bedoelen!’ Een hard bevochten, waardevol democratisch goed. 

Beste lezers: Maak daar, ook op lokaal niveau, alstublieft gebruik van op 19 maart aanstaande!

Amen
Zuster Margaretha