IOAW-frustraties

WIJZER, doe graag normaal en eerlijk

Sociale Dienst Bussum

Soms twijfel ik toch echt aan mijn verstandelijke vermogens. Dankzij Wijzer, de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein gemeente Gooise Meren. Hele mond vol. Vroeger heette dat gewoon de Sociale Dienst.
Wijzer word ik in ieder geval weer eens niet van deze dienst. (Zie ook een eerder blog.)

Vandaag 25 januari 2017 ontving ik een brief van hen.
Onderwerp: Wijze doorgeven inkomsten. Dagtekening: januari 2017. Ondertekening: geen.
Bij het kopje ‘Overige inkomsten’ staat het volgende:
“Heeft u naast uw bijstandsuitkering (nog) andere inkomsten bijvoorbeeld uit alimentatie of een andere uitkering? Dan moeten wij dit ook weten. Ook als er iets wijzigt in deze inkomsten.”

Verderop in de bijlage staat dat de gegevens vóór de 27ste van iedere maand bij Wijzer moeten zijn doorgegeven. Anders heeft dat consequenties voor de uitkering, kan één en ander leiden tot latere uitbetaling dan wel, daar zijn we weer: een boete!

Nu ben ik publiciste, tekstschrijver, en heb een universitaire opleiding genoten. Maar nadat ik deze brief driemaal zorgvuldig had gelezen, werd het mij nog steeds niet duidelijk of ik nu wél of niet in actie moest komen. De gemeente weet in verband met mijn IOAW-uitkering al vanaf mei 2013 dat ik alimentatie ontvang.

‘Labbekak’: zie elders op mijn website

Van het kastje naar de muur

Ik klom maar weer eens in de telefoon.
De eerste meneer gaf ruiterlijk toe dat de brief onduidelijk was. Mede doordat men in één schrijven verschillende doelgroepen wil bereiken. Dat zal wel papierkosten uitsparen, maar het komt de duidelijkheid beslist niet ten goede. Ook dat was hij met mij eens.
Ik werd doorverbonden met een meneer die er (nog) meer van af wist.
Die stond mij ook weer heel aardig te woord. Hij kende de brief niet. Dat vond ik dan wel weer merkwaardig.
Op de door mij ontvangen brief zou een cliëntnummer moeten staan. Maar zoals al meer is voorgekomen, dat ontbrak in dit schrijven. Ik kon hem daar natuurlijk direct alsnog aan helpen. Hij zocht mijn dossier op. En constateerde dat ik niets hoef te doen. De gegevens zijn bekend.
Maar waarom krijg ik dan zo’n brief?! Dat is toch alleen maar verwarrend?!
Weer hetzelfde antwoord als zijn collega: ze hebben meerdere doelgroepen tegelijkertijd willen informeren, en dan met name over het strengere boetebeleid. Over(in)formeren noem ik dat liever, Gooise Meren.

Hoezo maatwerk

Maatwerk is echt helemaal uit, anno 2017. Dat is mij wel duidelijk. En een dergelijke brief ondertekenen, door bijvoorbeeld het Hoofd van deze Dienst, hoort blijkbaar ook niet meer tot de fantsoensnorm.

Stel dat ik wel iets had moeten doen. Is het dan ‘normaal’ om mij op 25 januari 2017 nieuwe regels op te leggen, met de mededeling dat als ik daar niet vóór 27 januari 2017 aan heb voldaan er sancties volgen?!
Ik zou zeggen ‘WIJZER, doe eens normaal’.
En om dan nog zo’n inhoudsloos modewoord te gebruiken (let maar eens op hoe vaak politici dat woord de afgelopen tijd roepen): ‘Wees eerlijk, en behandel uitkeringsgerechtigden als gewone, respectabele medeburgers, die er in de overgrote meerderheid niet op uit zijn om de boel te flessen.’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is img-722x1024.jpg